Obsługa spółek

ZAKŁADANIE I SPRZEDAŻ SPÓŁEK:

Rejestracja firmy wydaje się być prostym procesem. Jednakże wybór właściwej formy organizacyjnej, bezpieczeństwo prawne prowadzonej działalności, są kluczowymi aspektami dla nowo  powstającej firmy.

Przedsiębiorcom oferujemy szereg usług, takich jak rejestracja spółek, sprzedaż gotowych spółek z historią i bez historii. Postrzegamy się jako doradcy naszych Klientów i zawsze szukamy najbardziej korzystnych rozwiązań.

Usługi umożliwiające przedsiębiorcom podjęcie działań gospodarczych, bez oczekiwania na zakończenie żmudnej procedury, jaką jest rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Gospodarczym, świadczymy od 2011 roku. Oferujemy także rejestrację spółki pod wskazania naszego klienta. Pomagamy w zoptymalizowaniu przyszłych płatności podatku dochodowego poprzez utworzenie spółki komandytowej z komplementariuszem w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Usługi realizujemy w sposób profesjonalny, z pełnym poszanowaniem prywatności naszych klientów. Z klientami zagranicznymi rozmawiamy w języku angielskim.

SPÓŁKI NOWE

Nasi klienci mogą liczyć na kompleksową pomoc w nabyciu udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółki, które oferujemy do odsprzedaży, są całkowicie wolne od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, nie prowadzą działalności gospodarczej, ani nie są stronami jakichkolwiek umów, które mógłby rodzić w przyszłości zobowiązaniania. Udziały w spółkach są wolne od wszelkich obciążeń ioraz zajęć i mogą stanowić przedmiot obrotu. Nabycie przez przedsiębiorcę  gotowej spółki, umożliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej już na drugi dzień od dokonania transakcji nabycia udziałów.

Spółki gotowe do sprzedaży są w pełni ukształtowanymi podmiotami prawnymi, które posiadają:

  • siedzibę we Wrocławiu lub w Warszawie
  • zdolność do natychmiastowego prowadzenia działalności
  • kapitał zakładowy od 5.000,00 złotych
  • umowę spółki, której treść może ulec zmianie wg potrzeb nabywcy
  • numer KRS, NIP, REGON

Pomagamy zarejestrować spółkę do podatku VAT oraz do VAT-UE lub sprzedajemy spółkę już zarejestrowaną.

Dokonujemy wszelkich modyfikacji w  spółce, takich jak zmiana siedziby, firmy, zmiana zarządu, kodów PKD, itp. O zaistniałych przekształceniach powiadamiamy odpowiednie organy administracji państwowej.

SPÓŁKI Z HISTORIĄ

W swojej ofercie posiadamy również spółki, które dokonywały uprzednio operacji gospodarczych, ale nie posiadają zobowiązań i mogą kontynuować dotychczasową działalność lub zmienić jej profil. Spółki te są podmiotami wolnymi od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, co gwarantuje zawarta umowa. Mogą być zgłoszone jako podatnik VAT czynny i składają deklaracje VAT oraz VAT-UE .  Udziały w spółkach są wolne od wszelkich obciążeń, zajęć i mogą stanowić przedmiot obrotu. Jeżeli w danej chwili nie dysponujemy spółką z historią, która spełniałaby oczekiwania naszego klienta, znajdujemy ją i przeprowadzamy procedurę zakupu.

Nabycie przez przedsiębiorcę spółki z historią umożliwia rozpoczęcie działalności gospodarczej już na drugi dzień od dokonania transakcji.

Czas potrzebny na zmianę właściciela spółki to 2-3 dni od dnia dostarczenia pełnych dokumentów,  niezbędnych do przygotowania umowy zbycia/nabycia udziałów. Dokonujemy wszelkich modyfikacji w spółce, takich jak zmiana siedziby, firmy, zmiana zarządu, kodów PKD, itp. O zaistniałych przekształceniach powiadamiamy też odpowiednie organy administracji państwowej.

REJESTRACJA SPÓŁEK

Tym, którzy oczekują produktu skrojonego na własną miarę, oferujemy kompleksową usługę w zakresie przygotowania i rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wraz z analizą potrzeb i zawarciem ich w umowie spółki.

Usługę realizujemy, podobnie jak w przypadku sprzedaży udziałów w gotowej spółce, na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa lub towarzysząc naszym klientom podczas czynności w kancelarii notarialnej.

Nasze wynagrodzenie w zakresie rejestracji spółki obejmuje wszelkie czynności niezbędne do umożliwienia jej funkcjonowania w obrocie gospodarczym. W zakres naszych prac wchodzą m.in.:

  • przygotowanie umowy spółki,
  • reprezentowanie wspólników przed notariuszem lub towarzyszenie im podczas podpisywania umowy spółki,
  • przygotowanie wszelkich niezbędnych dokumentów do rejestracji w sądzie gospodarczym,
  • uzyskanie numeru REGON oraz NIP,
  • zgłoszenie spółki jako płatnika podatku VAT oraz VAT-UE, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Spółka powołana umową zawartą w formie aktu notarialnego może rozpocząć działalność jako “spółka w organizacji”, zanim Wydział Gospodarczy właściwego Sądu Rejonowego wyda decyzję o jej zarejestrowaniu.

Zapraszamy do rozmowy. Chętnie przedstawimy szczegółową ofertę.

SMART OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stefana Żeromskiego 62 lokal 2, 50-312 Wrocław
KRS 0000814433, REGON 385048221, NIP 8982254780
e-mail: [email protected]
SMART OFFICE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Stefana Żeromskiego 62 lokal 2, 50-312 Wrocław
KRS 0000814433, REGON 385048221, NIP 8982254780

e-mail: [email protected]
COPYRIGHT© 2018 amiverse.pl. All Rights Reserved.